Amore Barocco -orkesteri – rakkaudesta barokkimusiikkiin

Nyt se on vihdoin olemassa – Amore Barocco -orkesteri. Amore Barocco on aikuisten harrastajien oma orkesteri, joka on keskittynyt musisoimaan barokin ajan hengessä, ajalle tyypillisiä esittämiskäytäntöjä kunnioittaen. Amore Baroccon muusikoita yhdistää rakkaus barokin ajan musiikkiin, siitä juontuu orkesterin nimikin. Muutoin orkesterin soittajisto onkin sitten lähtökohdiltaan hyvin kirjava. Monet orkesterilaiset harrastivat lapsuudessaan aktiivisesti musiikkia ja liittyivät nyt mukaan verestääkseen soittoharrastustaan aikuisiällä. Joukossa on sellaisiakin, jotka ovat aloittaneet uuden instrumentin vasta aikuisena. Lisäksi mukana on muutamia musiikin ammattilaisia, osa jo eläköityneitä, joita kiinnostaa perehtyä barokin ajan tyyliin ja ylipäätään nauttia yhteissoiton riemusta.

Kaikille avoin orkesteri

Alkusysäys orkesterin perustamiselle syntyi Helsingin vanhan musiikin seuran järjestämän vanhan musiikin kurssin illanistujaisissa, kun joukko innokkaita harrastajia mietti, että barokkimusiikista kiinnostuneille harrastajille pitäisi perustaa oma, säännöllisesti harjoitteleva orkesteri. Tuumasta toimeen, ja niinpä syksyllä 2014 pöyrähtivät käyntiin viikoittaiset harjoitukset Oulunkylän kirkolla. Sieltä saatiin veloituksetta tilat sekä cembalo orkesterin käyttöön. Kiitokset siitä Oulunkylän seurakunnalle!

Alkuun harjoituksissa kävi pieni joukko vanhan musiikin kurssilaisia, mutta nopeasti sana kiiri ja yhtye kasvoi yli 20-päiseksi orkesteriksi, jossa musisoi nyt jousisoittajia, barokkioboisteja ja nokkahuilisteja, barokkifagotin, luutun ja teorbin soittajia sekä cembalisti. Orkesterilaiset alkoivat pian muodostaa myös pienempiä kamarimusiikkikokoonpanoja. Orkesterin toimintatavoista käytiin vilkasta keskustelua. Päätimme, että orkesteri on avoin kaikille harrastajille, jotka kykenevät soittamaan instrumenttiaan 415-vireessä. Niinpä joukkoon liittyi useita myös moderneilla jousisoittimilla musisoivia harrastajakollegoita oppimaan barokin ajan tyyliä.

Huippuohjausta kerran kuussa

Itse olen ammatiltani viulunsoitonopettaja ja aktiivisesti harrastanut barokkimusiikkia jo usean vuoden ajan. Koska olin yksi orkesterin alkuperäisitä puuhamiehistä, minut valittiin johtamaan orkesteria. Barokin tuntemukseni kuitenkin perustuu vain harrastuneisuudelle. Siksi ehdotin, että Amore Barocco -orkesteri voisi ostaa FiBO Collegiumilta huipputason ohjausta orkesterille. Näin Amore Baroccon tiivis yhteistyö Suomen vanhan musiikin huippunimien kanssa alkoi. Päätettiin kerätä orkesterilaisilta vapaaehtoinen kausimaksu, jolla voidaan ostaa ohjausta FiBO:lta. Jo yli vuoden ajan olemme kerran kuussa saaneet vanhan musiikin ammattilaisen ohjaamaan harjoituksia, ja lisäksi FiBO on auttanut ohjelmiston hankinnassa. Yhteiskonserttejakin on jo järjestestty, ja se on ollut puolin ja toisin antoisaa. Myös pienemmät kamarimusiikkikokoonpanot ovat innostuneet ostaamaan huipputason ohjausta FiBO Collegiumilta.

Vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli

Vaikka orkesteri asetti kausimaksun orkesterilaisille pystyäkseen kustantamaan ammattilaisohjauksen, ei se halunnut, että taloudelliset seikat rajaisivat ketään orkesterin ulkopuolle. Näin ollen päätimme asettaa kausimaksun orkesterilaisille täysin vapaaehtoiseksi, ja toivomme, että tilanne säilyy samana jatkossakin. Lisätuloja koulutuksen järjestämiseen hankitaan omilla konserteilla ja muilla tempauksilla. Orkesteri aikoo myös hakea ulkopuolista rahoitusta toimintaansa tukemaan.

Aikuiset mukaan harrastamaan

Orkesterin suosio ja runsaat kiitokset toiminnasta on osoittanut, että aikuisten orkesteriharrastamiselle ja uuden soittotyylin oppimiselle on ollut kysyntää. Se on ollut väylä verestää vanhoja soittotaitoja, oppia jotain ihan uutta ja viettää aikaa samanhenkisten seurassa. Barokkiviulisti ja pitkän linjan pedagogi Minna Kangas korostaa, että soittoharrastuksen voi aloittaa missä iässä hyvänsä, se ei ole yksinomaan lasten oikeus.

Sibelius-Akatemialla järjestetyssä, vanhan musiikin tulevaisuutta koskevassa seminaarissa käytiin keskustelua aikuisharrastajiin kätkeytyvästä suuresta potentiaalista. Moni lapsena harrastanut on aikuisiällä lopettanut, kun sopivaa harrastuspaikkaa ei ole musiikkiopiston jälkeen löytynyt. Pääkaupunkiseudulla toimii muutama harrastelijaorkesteri, ja työväenopistot järjestävät orkesteritoimintaa jonkin verran, mutta aikuisille pitäisi tarjota enemmän ja monipuolisempia yhteismusisointimahdollisuuksia, lisätä tiedotusta ja madaltaa osallistumiskynnystä. Olen vakaasti sitä mieltä, että jos aikuisten musiikinharrastusta tuetaan, he käyvät enemmän konserteissa ja musiikkipalveluiden kulutus kasvaa, jolloin koko musiikkielämän volyymi kasvaa. Tämä tietää lisää työpaikkoja muusikoille ja lisää hyvinvointia kansalaisille. Samoin musiikkia aktiivisesti harrastava aikuisväestö innostaisi esimerkillään myös jälkikasvuaan musiikkiharrastuksen piiriin.

Musiikki kuuluu kaikille

On paljon väestöryhmiä, jotka jäävät osittain tai jopa kokonaan musiikkiharrastuksen ulkopuolelle.
Suomen musiikkineuvosto tekee arvokasta työtä musiikkielämän yhteiskunnallisen arvostuksen edistämiseksi sekä musiikkialan toimintaedellytysten parantamiseksi. Taloussyyt, olosuhteet tai ikä eivät saisi sulkea mitään väestöryhmää musiikin harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Näin kuitenkin usein tapahtuu. Asiaa selvitetään Taideyliopiston juuri aloittamassa suuressa tutkimushankkeessa Heidi Westerlundin johdolla. Monilla muillakin tahoilla pohditaan parhaillaan, mitkä tekijät estävät musiikin harrastamisen leviämisen koko kansan huviksi ja hyvinvoinnin lähteeksi.

Nyt tarvitaan käytännön toimijoita ja edelläkävijöitä. Amore Barocco on yksi esimerkki toiminnasta, joka pyrkii lisäämään musiikkiharrastuneisuuden leviämistä. Haastaisin siis kaikki musiikin alalla toimivat, pedagogit, musiikkikoulut ja -opistot järjestämään lisää yhteissoittomahdollisuuksia, jotka olisi räätälöity aikuisharrastajien tarpeisiin.

Musiikki tekee hyvää

Tutkimuksia, jotka todistavat musiikin hyvää tekevästä vaikutuksesta syntyy kuin sieniä sateella. Musiikkitoiminnasta on todettu olevan hyötyä muistisairauksien ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, kehitysvammaisten ja vanhusten toimintakyvyn ylläpidossa, syrjäytymisen estämisessä ja maahanmuuttajien kotoutumisessa. Musiikkiharrastus tukee kognitiivisia valmiuksia ja kielen kehitystä sekä vahvistaa sosiaalisia verkostoja. On ilo huomata, että musiikkiharrastuksen hyvinvointivaikutusten yhteiskunnallinenkin merkitys on huomioitu. Siispä kaikki joukolla mukaan luomaan matalan kynnyksen musiikinharrastuspaikkoja kansalaisille!

Anna-Mari Ablouh

Kiinnostuitko? Lisätietoja ja yhteystiedot täällä!

 

 

Lähteet:

Viljanen Kaisa: Miten taide lisäisi hyvinvointia? HS 10.11.2015

Suomen musiikkineuvosto (2015): Oikeus musiikkiin – Musiikkipoliittinen ohjelma.

Riitta Poutasen ja Ville Voipion puheenvuorot Vanhan musiikin tulevaisuus -seminaarissa 12.11.2015

Keskustelu Minna Kangaksen kanssa 23.1.2016