Vanhan musiikin liike Suomessa -historiikki valottaa vanhan musiikin toiminnan monimuotoisuutta pioneeriajasta nykypäivään

Suomessa on aktiivinen ja rikas vanhan musiikin kenttä, mutta mitkä tekijät ja ketkä toimijat ovat olleet luomassa sille perustaa? Vastauksia tähän tarjoaa tuore julkaisu Vanhan musiikin liike Suomessa. Historiikkikirja kartoittaa vanhan musiikin toiminnan lähihistoriaa, historiatietoisen esittämisen vaiheita, yksittäisten toimijoiden roolia ja periodisoittimien käyttöä maassamme.

Vanhan musiikin liike Suomessa -kirjahankkeen ideoineen Matias Häkkisen mukaan tarvetta historiikille oli, sillä vaikka Suomea voi pitää vanhan musiikin suurvaltana numeraalisesti ja laadullisesti mitattuna, niin vähemmän tunnettua on, mistä tai keiden toimesta kaikki on saanut alkunsa. Kirjan tekijöillekin tuli yllätyksenä, kuinka kiinnostusta vanhaa musiikkiin on ilmennyt Suomessa jo aivan 1900-luvun alusta alkaen. 

Kirjan 16 artikkelissa tarkastellaan vanhaa musiikkia festivaaleista urkujenuudistusliikkeeseen ja soitinrakennuksesta vokaalimusiikkiin sekä historialliseen tanssiin. Kirja valottaa myös vanhan musiikin suosion ja toimijoiden yhteyksiä 1980-luvun laajempaan kulttuuriseen murrokseen, kuten Avanti!:n perustamiseen ja uusien ajattelu- ja toimintatapojen etsimiseen. 1960–70-lukujen marginaalisesta toiminnasta on muodostunut 2000-luvulle tultaessa koko esittävää säveltaidetta koskeva vallankumous, kun historiatietoinen esittämistapa on levinnyt barokkiorkestereista sinfoniaorkestereihin. Vanhan musiikin liike Suomessa tekee näkyväksi, millainen rooli siinä on ollut eri tahoilla, kuten kirkkomuusikoiden, harrastajien, pienten kamarimusiikkikokoonpanojen ja musiikkioppilaitosten toiminnalla. 

Kirjan kirjoittajat ovat vanhan musiikin ja tanssin parissa pitkään vaikuttaneita toimijoita, jotka avaavat vanhan musiikin kentän moniäänisyyttä lähietäisyydeltä. Kirja on tarkoitettu kaikille vanhasta musiikista kiinnostuneille ja se toimii myös johdanto- ja hakuteoksena musiikin ammattilaisille ja harrastajille sekä avauksena tulevalle tutkimukselle.

Vanhan musiikin liike Suomessa on julkaistu Sibelius-Akatemian julkaisuja -sarjassa. Kirjaa myy Ostinato ja julkaisu on saatavilla Taju-julkaisuarkistossa. Kirjan on päätoimittanut Auli Särkiö-Pitkänen ja kirjahankkeen organisoinut Suomen vanhan musiikin liitto ry.

Kirjan luvut ja kirjoittajat:

Auli Särkiö-Pitkänen: Esipuhe 

Markus Sarantola: Vanhan musiikin yhtyeet ja orkesterit 1960-luvun lopulta 2000-luvun alkuun – miten historiatietoinen musiikintekeminen saapui Suomeen? 

Sini Vahervuo: Suomalaisen nokkahuilukulttuurin synty – noin 100 vuotta historiaa 

Kaisa Ruotsalainen & Auli Särkiö-Pitkänen: Viuluperhe Suomen vanhan musiikin kentällä 

Matias Häkkinen: Cembalo Suomessa 1900–1990 – miten ja milloin suomalainen cembalokulttuuri syntyi 

Maija Lampela: Viola da gamba Suomessa 

Markku Åberg: Esibarokkiset ruokolehdykkäpuhaltimet Suomessa 

Erkki Tuppurainen: Urut Suomen vanhan musiikin kentällä 

Pekka Vapaavuori: Klavikordit ja fortepianot Suomessa 

Juhani Listo: Historialliset vaskisoittimet Suomessa – Juhanan hovista Turun filharmoniseen orkesteriin 

Soile Ylivuori: Traverson eli barokkipoikkihuilun historiaa Suomessa 

Kari Vaattovaara: Luuttu ja suomalainen vanha musiikki 

Auli Särkiö-Pitkänen: Historialliset kitarat Suomessa 

Pekka Toivanen: Harppusoittimien tulo vanhan musiikin piiriin Suomessa – joitakin henkilökohtaisia muistoja ja kokemuksia 

Tuuli Lindeberg: Laulumusiikki, lauluyhtyeet ja kuorot Suomen vanhan musiikin kentällä 

Maria Hostikka: Historiallinen tanssi Suomessa – rantautuminen ja ilmenemismuodot 1960-luvulta nykypäivään 

Pekka Silén: Vanhan musiikin festivaalit Suomessa

Liite 1: Vuosina 1967–2002 perustettuja vanhan musiikin yhtyeitä 

Liite 2: ”Konserttimusiikin Dingo-ilmiö” (Helsingin Sanomat 23.4.1985) 

Liite 3: Vanhan musiikin esityskäytäntöihin liittyviä tohtorin opinnäytteitä ja taiteellisen tohtorintutkinnon kirjallisia töitä Sibelius-Akatemiassa/DocMus –tohtorikoulussa

Asiahakemisto 

Henkilöhakemisto

Vanhan musiikin liike Suomessa. Sibelius-Akatemian julkaisuja 25 

ISBN 978-952-329-317-5 (nidottu) 

ISSN 2341-8257 (nidottu) 

ISBN 978-952-329-318-2 (PDF) 

ISSN 2489-7973 (PDF)