Vanha musiikki ei ole marginaalia – ajatuksia Svamulin syntytaustoista

Keväällä 2013 Taiteen edistämiskeskuksen kolmen eri maakunnan säveltaiteen läänintaiteilijat, Laura Piirto, Jarmo Julkunen ja minä, istuimme saman pöydän ääreen pohtimaan, mitä kaikkea voisimme tehdä suomalaisen vanhan musiikin pienen mutta pippurisen toimijakentän hyväksi. Keskustelumme lopputuloksena Hämeessä ja Satakunnassa järjestettiin syksyllä 2013 sarja Cafe Barock -konsertteja, ja minä aloin Pirkanmaalta käsin koordinoida laajempaa valtakunnallista, kaksivuotista verkostoitumishanketta.

Vanhan musiikin verkosto -hankkeen ensimmäinen tapaaminen järjestettiin lokakuussa 2013 Tampere-talossa Pirkanmaalla. Tapaamiseen osallistui lähes 50 vanhan musiikin toimijaa eri puolilta Suomea. Päivän vilkasta ja painokasta keskustelua johti musiikkitoimittaja Risto Nordell. Verkostopäivässä keskusteltiin vanhan musiikin nykytilanteesta alueellisesti ja kansallisesti sekä pohdittiin genren tulevaisuudennäkymiä ja -toiveita. Verkostopäivän lopuksi osallistujat päättivät yksimielisesti uuden, kaikkia maamme vanhan musiikin toimijoita kokoavan ja edustavan kattojärjestön perustamisesta.

Suomen vanhan musiikin liitto ry Svamuli perustettiin Tampereella 25.10.2013. Svamuli sai vahvan ja aktiivisen hallituksen, joka koostuu eri puolilla Suomea toimivista vanhan musiikin ammattilaisista ja harrastajista, ja cembalisti Elina Mustonen pyydettiin sen puheenjohtajaksi. Oli erittäin luontevaa, että vastaperustettu yhdistys ja läänintaiteilija tekivät tiivistä yhteistyötä verkostohankkeessa läpi vuoden 2014.

Vuoden 2014 kuluessa saimme hankkeen sisällä paljon aikaan. Yhteistyössä Svamulin hallituksen kanssa loimme yhdistykselle nämä verkkosivut. Lisäksi keräsin koko vuoden ajan listausta vanhan musiikin alueellisista toimijoista. Vuoden lopulla siirsin työn tuloksena syntyneen yhteystietolistan Svamulin käyttöön. Jatkuvasti täydentyvässä listassa on tällä hetkellä yli 500 ammattimuusikkoa, lähes 50 ammattilaisyhtyettä, parikymmentä alueyhdistystä, 50 harrastajatoimijaa, yli 30 festivaalia tai tapahtumaa sekä keskiaikamarkkinoita, kouluttajatahoja, vanhaan musiikkiin erikoistuneita yrityksiä ja soitinrakentajia.

Hankkeen puitteissa järjestin yhteistyössä Svamulin kanssa kahdeksan alueellista toimijatapaamista eri puolilla Suomea. Tapaamiset järjestettiin Helsingissä, Turussa, Oulussa, Pietarsaaressa, Jyväskylässä ja Tampereella, ja niissä kohtasimme n. 100 eri vanhan musiikin toimijaa. Tapaamisten tavoitteina oli erityisesti alueiden eri toimijoiden keskinäinen kohtaaminen, kentän toimijoihin tutustuminen, alueellisen toimijakentän nykytilanteen kartoittaminen, alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen luominen, tulevaisuuden tarpeiden ja toiveiden pohtiminen sekä ideoiden kerääminen Svamulin tulevan toiminnan suunnittelun pohjaksi.

Toimijatapaamisten keskustelunaiheet olivat yllättävän samankaltaisia eri puolilla Suomea: keskusteluissa toistuivat pohdinnat toimeentulosta, alueellisesta hajanaisuudesta, työssäjaksamisesta sekä yhteistoiminnasta ja konserttien järjestämisestä. Toimijatapaamisissa kerättiin muistiin alueilla jo toimivia käytänteitä sekä pohdittiin visioita Svamulin tulevaisuudelle. Tapaamiset koettiin hyödyllisinä ja niistä jäivät päällimmäisenä mieleen hyvät kohtaamiset eri ihmisten kanssa. Tapaamiset osoittivat, että vanhaa musiikkia tehdään ja opetetaan vahvasti eri puolilla Suomea, eikä se ole mikään marginaalinen ala.

Lokakuussa kävimme Svamulin hallituksen jäsenten kanssa Helsingissä Taiteen edistämiskeskuksessa esittäytymässä ja viemässä tietoa verkostohankkeen tuloksista Valtion Musiikkitoimikunnalle. Laajemmin alueellisten toimijatapaamisten tulokset esiteltiin marraskuussa 2014 järjestetyssä valtakunnallisessa verkostopäivässä Tampereella, johon myös vanhan musiikin toimijoita verkostoiva läänintaiteilijahankkeeni virallisesti loppui.

Nyt hiukan haikein mielin siirrän vastuun hankkeessa kerättyjen ideoiden ja toiveiden jatkotyöstämisestä, toimijoiden valtakunnallisesta verkostoimisesta, toimijoiden kohtauttamisesta ja kaikkinaisesta yleisestä metelin pitämisestä Svamulille! Olen kiitollinen siitä, että sain tutustua niin moneen loistavaan vanhan musiikin tekijään hankkeen kuluessa.

Elina Orjatsalo

Kirjoittaja on tamperelainen laulaja ja konserttituottaja, joka toimii kuudetta vuotta säveltaiteen tuottaja-läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa Pirkanmaalla.