”Suomen vanhan musiikin alan historiikit” -kirjahanke käynnistyy

Suomen vanhan musiikin liiton jo jonkin aikaa suunnittelema artikkelikokoelma ”Suomen vanhan musiikin alan historiikit” on saanut Suomen Kulttuurirahastolta 20 000 euron apurahan, ja hanke pääsee näin käynnistymään.

Julkaisun tarkoituksena on täyttää aukko maamme musiikinhistorian dokumentoinnissa: Suomessa 1970–80-luvuilla käynnistynyttä periodiliikettä ei ole aiemmin juuri ollenkaan dokumentoitu soitinkohtaisesti. Pääsyynä tähän on se, että kehitys on tapahtunut suureksi osaksi isojen instituutioiden ulkopuolella. Kuitenkin juuri historialliset soittimet ovat vanhan musiikin liikkeen ytimessä. Miten periodi-instrumentit ja niihin liittyvä tietotaito rantautuivat ja vakiintuivat Suomeen? Miten vanhan musiikin ammattimuusikkokunta alkoi muodostua?

Svamulin hallitus on koonnut 16 hengen asiantuntijatyöryhmän kirjoittamaan historiikkia. Aihealueita ovat eri soittimet ja soitinryhmät, orkesterit, soitin- ja lauluyhtyeet, historiallinen tanssi, festivaalit ja vanhan musiikin käsittely lehdistössä.

Artikkeleissa käydään kattavasti läpi eri historiallisten soittimien vaiheet ja luodaan uutta, entistä tarkempaa kuvaa vanhan musiikin liikkeen rantautumisesta Suomeen sekä kotimaisen vanhan musiikin kentän rakentumisesta. Teoksen päätoimittaa Svamulin järjestökoordinaattori Auli Särkiö-Pitkänen.