Sävellyskilpailu luo siltaa vanhasta uuteen

Tässä toukokuussa seitsemättä kertaa Kuopiossa järjestettävä Nordic Historical Keyboard Festival perustettiin nimensä mukaisesti historiallisiin klaveerisoittimiin keskittyväksi festivaaliksi. Viime vuosina se on kaventunut klavikordiin erikoistuneeksi tapahtumaksi, johtuen omasta läheisestä suhteestani soittimeen.

Vuonna 2014 järjestin festivaalin yhteydessä ensimmäisen kansainvälisen klavikordikilpailun, jonka finalisteja saapui Kuopioon kahdeksasta eri maasta. Kilpailu on tiettävästi ensimmäinen soittimen 700-vuotisessa historiassa. Tänä vuonna järjestetään sävellyskilpailu klavikordille. Ajatuksen heitti ystäväni Anna-Leena Ilmarinen, joka jaksoi kannustaa minua usean vuoden ajan toteuttamaan idean. Tämä kilpailu ei ennättänyt saada ensimmäisenä maailmassa -leimaa, koska British Clavichord Society järjesti vastaavan jo 2004.

Itselläni on hieman ristiriitainen suhde uuteen musiikkiin. Vaikka klavikordistina minulla on kenties laajemmin aikakausia ohjelmistossani kuin useimmilla klavikordistikollegoillani, olenhan tehnyt esimerkiksi maailman ensimmäisen Beethoven-levytyksen klavikordilla, tutkinut Chopinin preludeja klavikordistin näkökulmasta, esittänyt ja nauhoittanut 1900-luvun musiikkiakin ja kantaesittänyt lukuisia minulle sävellettyjä teoksia, olen silti etupäässä vanhan musiikin soittaja.

Kuitenkin festivaalia järjestäessäni olen joutunut avartamaan näköpiiriäni. Festivaalin perusti kanssani israelilaissyntyinen Michael Tsalka. Hänen myötävaikutuksellaan jo ensimmäinen festivaali sai osakseen sekä fortepianolle että klavikordille sävellettyjen teosten kantaesitykset. Festivaalin historiassa on kantaesitetty kuuden vuoden aikana toistakymmentä teosta säveltäjiltä eri puolilta maailmaa, Meksikosta Kiinaan. Tarkoituksena on ollut rakentaa silta historian ja nykypäivän välille ja näyttää, että historialliset soittimet ovat käyttökelpoisia myös nykysäveltäjien työvälineinä.

Olen ollut siinä onnekas, että aina kun minulle on sävelletty teoksia, olen pitänyt niistä, nauttinut niiden soittamisesta ja luonnollisesti tehnyt parhaani niiden tulkitsemisessa. Konsertin jälkeen ihmiset tulevat yleensä kehumaan nimenomaan nykysäveltäjien teoksia. Se tuntuu joskus yllättävältäkin. Tämä kertoo minulle siitä, että nykymusiikille, myös klavikordille sävelletylle, on tarvetta ja se puhuttelee ihmisiä, vaikka esittäjä olisikin menettänyt sydämensä 1700-luvulle. Oma poikani on säveltänyt minulle klavikorditeoksia, joista ensimmäinen, 2016 kantaesittämäni A Picture of Winter, on ehdoton suosikkini. Yllättävällä tavalla siitä myös huomaa, että se on nimenomaan klavikordille sävelletty ja vielä paremmin kuin perinteisesti klavikordimusiikkina pidetty musiikki tuo esille soittimen luonteen ja vahvuudet.

Pyysin sävellyskilpailun tuomariston puheenjohtajaksi musiikin tohtori Pekka Vapaavuorta, jonka klavikordin eteen tekemä uraauurtava työ Suomessa on mahdollistanut sen, että olen itsekin pystynyt erikoistumaan klavikordiin. Myös kaikki muut tuomariston jäsenet tuntevat klavikordin syvällisesti säveltäjinä ja muusikoina.

Tuomaristo on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten sävellykset sopivat nimenomaan klavikordilla soitettavaksi. Ensimmäisellä kierroksella karsiutuivat siis pois etenkin selvästi pianistiset kappaleet.

Kilpailuun osallistuneiden säveltäjien suhde klavikordiin näyttäytyy varsin kirjavana. Toisille soitin on selvästikin vieraampi, mutta joukossa on myös säveltäjiä, jotka ovat selvästikin perehtyneet soittimeen ja mahdollisesti soittavat sitä itsekin. Vaikka sävellykset ovat soittotavoiltaan enimmäkseen perinteisiä, aivan kaikki säveltäjät eivät ole turvautuneet yksistään koskettimiston käyttöön vaan kieliin ollaan kontaktissa välillä myös suoraan sormilla. Yksi teos sisälsi sangen hauskalla grafiikalla varustetut klavikordin preparointiohjeet. Erityisellä tavalla vahvistetusta soittimesta on määrä improvisoida erilaisia äänimaailmoita John Cagen tapaan.

Eniten tuomariston ääniä saaneet viisi kappaletta esitetään finaalikonsertissa Kuopion kaupunginkirjaston kokoussalissa perjantaina 25.5.2018 klo 15.30. Tuolloin myös yleisöllä on mahdollisuus äänestää paikan päällä finalistien joukosta suosikkinsa, joka julkistetaan saman illan konsertissa tuomariston päätöksen kanssa. Voittajat saavat rahapalkinnon lisäksi teoksensa esitettäväksi vuoden 2019 festivaalilla. Oma toiveeni on, että sävellyskilpailuun osallistuneista teoksista edes joku jäisi osaksi klavikordiohjelmistoa. Itse aion esittää myös joitakin niitä sävellyksiä, jotka eivät selvinneet finaaliin asti.

Anna Maria McElwain

Kirjoittaja on klavikordisti ja Kuopion Nordic Historical Keyboard Festivalin taiteellinen johtaja.

Nordic Historical Keyboard Festival Kuopiossa 22.–31.5.

http://www.nordicclavichord.org/