Puheenjohtajan tervehdys

Hyvä vanhan musiikin ystävä!

Minulla on ilo ja kunnia tervehtiä sinua Suomen vanhan musiikin liiton (Svamulin) uudenuutukaisten nettisivujen ensimmäisessä blogissa.

Tämä sivusto on konkreettisin ja näkyvin ilmentymä nyt vuoden verran toimineesta yhdistyksestämme. Toivomme, että se löytää tiensä kaikkien suomalaisten ns. vanhasta musiikista kiinnostuneiden toimijoiden jokapäiväiseen elämään. Parhaimmillaan sivusto voi toimia todellisena kohtaamispaikkana ammattilaisten, harrastajien, konserttijärjestäjien ja ylipäätään varhaisemman musiikin ystävien välillä.

Svamulin tarkoituksena on yhdistyksen sääntöjen mukaan ”ylläpitää ja edistää vanhan musiikin ja sen eri toimijoiden asemaa Suomessa ja olla Suomen vanhan musiikin kentän yhdistävänä tekijänä. Tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä ja kiinnostusta vanhaa musiikkia kohtaan, edesauttaa yhteistoimintaa niin eri esiintyvien taiteilijoiden, orkesterien, kuorojen ja oppilaitosten kuin muidenkin toimijoiden välillä.”

Jotta tavoitteemme toteutuisivat, on tärkeää että mahdollisimman moni voi omien toiveittensa ja kykyjensä mukaan osallistua aktiivisesti toimintaamme. Tämä sivusto antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Tartu siis rohkeasti tilaisuuteen: kirjoita blogi, linkitä kiinnostavia (omia) artikkeleita, osallistu keskusteluun… Svamuli on juuri sen näköinen ja niin aktiivinen ja vaikutusvaltainen kuin sen jäsenet ovat.

Tämänhetkisessä epävakaassa taloudellisessa tilanteessa kulttuurin tuki on jatkuvasti leikkausuhan alla. Ns. klassisen musiikin asema ei enää ole millään lailla itsestäänselvyys kulttuurin kentällä. Meidän muusikoiden on itse pystyttävä perustelemaan toimintamme merkitys niin, että sen ymmärtävät myös ne, joilla ei ole minkäänlaista kosketusta alaamme. Vanhan musiikin kohdalla tämä on erityisen haastavaa, sillä olemme klassisen musiikinkin kentässä marginaalissa.

Yksin olemme näissä olosuhteissa melko voimattomia, mutta yhteistyöllä voimme saada aikaan paljon. Kuten Shakespeare sen kauniisti (tosin hiukan toisessa asiayhteydessä) ilmaisi:

Mark how one string, sweet husband to another,
Strikes each in each by mutual ordering;
Resembling sire and child and happy mother,
Who, all in one, one pleasing note do sing:
Whose speechless song being many, seeming one,
Sings this to thee: ‘Thou single wilt prove none.’

(Sonnet 8)

 

Tervetuloa mukaan Svamulin toimintaan!

 

Elina Mustonen

Svamulin hallituksen puheenjohtaja