Puheenjohtajan tervehdys: Svamuli juhlii vanhaa musiikkia

Svamulin toiminnassa juhliminen ei ole ollut keskeinen osa toimintaa, mutta nyt siihen todellakin on syytä! Suomen vanhan musiikin liitto perustettiin 25.10.2013, joten täysi vuosikymmen toimintaa vanhan musiikin ja sen tekijöiden puolesta on tulossa täyteen.

Perustamiskokous pidettiin Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipisteessä Pekka Silénin toimiessa puheenjohtajana ja liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin, kuten kaikki varmaan muistavat, Elina Mustonen. Hän toimi puheenjohtajana kolme vuotta kunnes syyskokouksessa 2016 tehtävään valittiin Matias Häkkinen. Heidän, kuten kaikkien muidenkin toiminnassa aktiivisesti mukana olleiden, panos on ollut korvaamaton.

Minun aloittaessani puheenjohtajana vuoden 2022 alussa oli Svamulin historian merkittävin hanke jo ideoitu, organisoitu ja rahoituskin hankittuna. Kiitos siitä kuuluu suurelta osalta Matiaalle. Kirjahanke ”Vanhan musiikin liike Suomessa” on ollut tekeillä koko sen ajan, kun olen tehtävääni hoitanut. Olen seurannut, kuinka kirja on vaihe vaiheelta valmistunut omistautuneiden kirjoittajien huolellisen työn tuloksena.

Kirjoittajien saatua työnsä Auli Särkiö-Pitkäsen johdolla maaliin alkoi työ kirjan julkaisun parissa. Julkaisijaksi saimme juuri sen tahon, jota olimme toivoneetkin. Kirjamme otettiin julkaistavaksi Sibelius-Akatemian julkaisuja -sarjassa. Viime vaiheessa palkkasimme kustannustoimittajan rooliin Kaarina Kilpiön viimeistelemään artikkelit. Markus Sarantola on kirjan keskeisen artikkelin kirjoittaja, mutta sen lisäksi hän on myös toiminut Svamulin hallituksen neuvottelevana edustajana kaikkien kirjan julkaisuun ja viimeistelyyn osallistuneiden tahojen kanssa. Minä olen omassa roolissani pyrkinyt noudattamaan Jorma Panulan ohjetta: ”Auta – älä häiritse!”

Kirja on vanhan musiikin liikkeen suuri (429 sivua!) ylistys. Ja ansaitusti sellainen. Kuten ottaessani puheenjohtajan tehtäviä vastaan sanoin, on vanhan musiikin liike esittävän säveltaiteen merkittävin reformiliike. Nykymuotoinen konserttitraditio juontaa juurensa 1800-luvun alkuun ja Beethovenin teosten toistuviin esityksiin. Toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan saavuttaessa voidaan jälkeenpäin todeta, että esitystraditio oli paikoilleen jähmettynyt ja perityt maneerit opetettiin sukupolvelta toiselle vailla ymmärrystä esitettävien teosten musiikillisesta sisällöstä. Myös minun muusikkosukupolveni on opiskellut opettajiensa maneereita ja opetellut esittämistä, jossa musiikkia soitetaan soittimen käsittelyn ehdoilla. Vanhan musiikin liike on muuttanut tilanteen täysin.

Historiikkikirja julkistetaan seminaarin merkeissä lauantaina 28.10. Kulttuuritalo Laikussa Tampereella alkaen klo 11.30. Tilaisuudessa on kolme luentoa kirjan tiimoilta, Svamulin tarjoama keittolounas, tarjoilua sekä konsertti Tampereen G Livelabissa, johon osallistujat saavat lipun alennetulla hinnalla. Myös matkat saa pyynnöstä Svamulin kustantamina – tietyin rajoituksin.

Juhlan myötä voimme alkaa suunnitella seuraavien kymmenen vuoden musiikillisia vallankumouksia.

Helsingissä 17.9.2023

Jugi Rautasalo