Pietarsaaressa opiskellaan vanhaa musiikkia kokonaisvaltaisesti

Pietarsaaren Novia-ammattikorkeakoulun vanhan musiikin aikuiskoulutus on uudenlainen tapa opiskella vanhaa musiikkia: koulutusohjelma on tarkoitettu musiikin ammattilaisille, jotka haluavat kartuttaa ja syventää vanhan musiikin osaamistaan, barokki-instrumentalisteista sinfoniaorkesterin soittajiin. Koulutus on periodimuotoista, joustavasti päivätöihin sovitettavaa ja kokonaisvaltaista. Ajatuksena on, että vanhan musiikin taitaminen voi olla osa kaikkea muusikkoutta, ei pelkkä erikoistumisalue. Kirkkomuusikko, urkuri ja cembalisti Anna-Maria Lehtoaho aloitti koulutusohjelmassa viime syksynä. 

”Koulutuksessa erityistä on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen opiskelumuoto, joka on suunnattu nimenomaan musiikin ammattilaisille. Opetukseen kuuluu yksityistuntien lisäksi viikonloppuperiodeja, joissa kokoonnutaan jonkin tietyn aiheen ympärille. Siihen tutustutaan yhdessä keskustellen ja soittaen. On mahtavaa, kun olemme kukin tehneet pohjatyötä tahoillamme, ja sitten istumme alas jakamaan oppimaamme ja oppimaan lisää.

On mielenkiintoista opiskella yhdessä eri instrumentalistien kanssa, se avaa aivan uudenlaisia näkökulmia musiikin tarkasteluun. Opiskelu on toisaalta omavastuullista, ei-koulumasta, toisaalta yhteisöllinen oppiminen korostuu. Ilmapiiri on innostunut, kannustava ja vapaa.

Tällaiselle koulutukselle on ehdottomasti paikkansa. Täällä opiskelevilla on jo yleensä paikka musiikin ammattilaiskentässä, mutta näin heillä on mahdollisuus ikään kuin sisältä käsin tuoda vanhan musiikin osaamistaan musiikkikentälle ja omalle kotiseudulleen. Upeaa olisi, jos Novia pystyisi tarjoamaan koulutusta yhä useampien instrumenttien osaajille.

Hain koulutukseen, sillä haluan lisätä ymmärrystäni ja osaamistani vanhan musiikin eri osa-alueilla, ja täällä pystyn opiskelemaan työn ohessa. Varsinkin renessanssimusiikin ja varhaisen barokin koen puhdistavana ja mieltä vapauttavana.”