Mitä on vanha musiikki?

”Vanha musiikki” on harvinaisen epämääräinen nimike. Se kuvastaa aikakautta, soittotapaa, musiikkikulttuurin osaa. Mutta mitä se on? Suomen vanhan musiikin liitto haluaa kannustaa jäseniään pohtimaan tätä kysymystä. Miksi teemme ”vanhaksi musiikiksi” kutsuttua musiikkia? Mitä se tarkoittaa aikana, jona periodiliikkeen vallankumous on taittunut ja historiallisesti informoituneet soittotavat ovat sulautuneet osaksi valtavirtaa? Yksiselitteistä määritelmää tuskin löytyy koskaan, tärkeämpiä ovat perustelut. Miksi puhumme vanhasta musiikista klassisen musiikin kentässä erillisenä alueenaan? Miksi tämä alue on olemassa?

Tätä ei voida määritellä ulkoapäin, vaan niiden toimesta, jotka vanhaa musiikkia tekevät. Vanha musiikki on sitä, jota tehdään vanhana musiikkina.

Tänään vietetään eurooppalaista vanhan musiikin päivää, ja Svamuli jakaa ensimmäistä kertaa Vuoden vanhan musiikin teko -tunnustuksen. Palkinnon nimi on tarkoituksella ”teko”. Jotta jokin musiikillinen toiminta olisi pelkän klassisen musiikin sijaan juuri vanhaa musiikkia, sen täytyy haluta olla sitä. Vanha musiikki on teko: soittotapa, ajatus, soitin, konsertti, viritysjärjestelmä, joka aktiivisesti irtautuu yläkäsitteestään.

Aktiivisena tekona vanhaa musiikkia harjoittavat tuppaavat toimimaan laajemmalla alueella kuin vain vanhan musiikin skenessä. He liikkuvat usein myös esimerkiksi nykymusiikin ja kansanmusiikin suuntiin. Ovatko nämä projektit sitten vanhaa musiikkia vai eivät? Missä kulkevat aikakausien ja ammattitaitojen rajat? Ne ovat niin häilyviä, että niiden täytyy olla itsemääriteltyjä. Määritelmät ovat herkkiä, sillä ne vaikuttavat myös tukiin ja avustusten jakamiseen. Svamuli ei määrittele mitään eikä ketään, vaan toivottaa tervetulleiksi kaikki, jotka kokevat itsensä Suomen vanhan musiikin kenttään kuuluvaksi.

Svamuli kannustaakin vanhan musiikin toimijoita keskustelemaan määritelmistä. Vanhan musiikin tulisi olla jotakin, mitä mikään muu musiikin ala ei jo tee, tai etenkään pysty tekemään. Sen tulisi kristallisoida itselleen oma tehtävänsä ja ottaa se haltuunsa.

Matias Häkkinen, Svamulin puheenjohtaja

Auli Särkiö-Pitkänen, Svamulin sisältövastaava