Barokin sävelaarteita kalakukkojen pääkaupungissa

BarokkiKuopio on vanhaan musiikkiin paneutuva tapahtuma, joka järjestettiin gambisti Markus Kuikan aloitteesta ensimmäisen kerran vuonna 2005. Festivaaleja on siis takana jo kaksitoista! Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii tästä vuodesta alkaen cembalisti Matias Häkkinen ja yhteistyökumppaneina mm. Kuopion seurakuntayhtymä ja Kulttuuriyhdistys Café Barock ry.

BarokkiKuopio-tapahtuma tarjoaa kuopiolaiselle konserttiyleisölle erinomaisen tilaisuuden perehtyä vanhan musiikin sävelaarteistoon. Lukuunottamatta BarokkiKuopion eräänlaista sisarfestivaalia, Anna-Maria McElwainin perustamaa ja luotsaamaa Nordic Historical Keyboard Festivalia ja muita alueen kunniakkaita klavikordiperinteitä on vanhan musiikin toiminta Pohjois-Savon alueella hiukan harvemmassa kuin joillakin muilla alueilla. BarokkiKuopiossa esiintyvät taiteilijat ovat kotimaisten vanhan musiikin ammattilaisten lisäksi Itä-Suomesta lähtöisin olevia tai täällä työskenteleviä, sekä mielenkiintoisia ulkomaisia taiteilijoita.

Taiteellisen linjan ytimessä on perinteisesti ollut ns. vanhan musiikin ydin ja erityisesti jousisoittimet ja laulumusiikki, mutta tästä kesästä alkaen ytimen ympärille rakennetaan myös uusia rönsyjä mm. elektronisen musiikin ja nykymusiikin suuntiin.

Uutena taiteellisena johtajana olen valinnut kesällä 2017 musisoitavan kolmannentoista BarokkiKuopio-festivaalin teemaksi käsiteparin ”consort/yhdessä”. Tämä teema valikoitui tälle vuodelle erityisesti siksi, että nyt aloittaessani taiteellisena johtajana tämän perinteikkään festivaalin keulakuvana on tärkeää oppia aikaisempien tekijöiden kokemuksista ja toisaalta löytää hyvät toimintatavat ja taiteellinen linja tulevaisuutta varten. Tähän tarvitaan yhdessä tekemistä ja olemista yli sukupolvien, koulukuntien, ammattikuntien ja maantieteellisten rajojen. Consort puolestaan on englanninkielinen termi, joka tarkoittaa 1500- ja 1600-luvuilla suosiossa ollutta moniäänistä musisointia, jossa jaetaan soittajille yhden soitinperheen erikokoiset versiot, joilla yhdessä saadaan katettua tilanteen vaatima ääniala. Consort tarkoittaa myös mm. hallitsijan kumppania, seuralaista, seuruetta, laivasaattuetta ja yhteisymmärrystä. Tärkeintä consort-perinteessä on yhdessä jaettu säveltaidekokemus, usein myös kotioloissa ja kamaritiloissa, ei niinkään konserttisalin lavalta suurille yleisöille jaettuna. Nykyään lähimpänä consort-tyyppistä kokoonpanoa on viuluperheen erikokoisista edustajista koostuva jousikvartetti.

Consort-soitto on ollut alusta asti keskeinen osa BarokkiKuopio-festivaalia erityisesti viola da gamba -perheen soitinten osalta, sillä tapahtuman perustaja ja pitkäaikainen taiteellinen johtaja Markus Kuikka on nimenomaan tämän soittimen ja sen yhtyesoiton taitaja ja edistäjä. Tämän vuoden BarokkiKuopio-festivaalin ohjelmassa teema consort/yhdessä näkyy konserteissa hyvin monella tavalla. Selkeimpinä esimerkkeinä ovat nokkahuiluyhtye Q Consortin ja Markus Kuikan luotsaaman gambayhtye Jaye Consortin omat konsertit. Sen lisäksi lauantai-iltana kuullaan fantastisen ja säkenöivän sopraano Tuuli Lindebergin kanssa Ensemble Nylandian renessanssikokoonpanoa, joka on rakennettu Q Consortin ja Eloisa Consortin yhdistelmän pohjalta.

Myös yksin musisoiminen on yhdessäoloa. Silloin voi keskustella vaikkapa oman sisäisen itsensä kanssa – tai yleisön, luonnon, maailmankaikkeuden tai aikojen yli säveltäjien ja aiempien soittajapolvien kanssa. Petri Arvon Yhden miehen consort peilaa tavallisesti useamman soittajan hoitamia tehtäviä omaan soittoonsa käyttäen myös moderneja teknisiä apuvälineitä. Perheen sisäistä yhdessä tekemistä edustaa Antikaisen siskosten Couperinin muusikkodynastian tuotosten ympärille rakentuva kahden cembalon ja kahden cembalistin konsertti. Tuuli Lindebergin ja Matias Häkkisen laulu-cembalo -duokonsertti puolestaan näyttää sen, miten pitkäaikainen taiteellinen työskentely ja luottamus mahdollistaa esiintymistilanteessa spontaanin heittäytymisen, joka tuo usein muusikoista esiin parhaat puolet ja yleisön kannalta kiinnostavimmat hetket.

Vanhaa musiikkia pääsee kokemaan myös hiukan vähemmän konserttimaisissa muodoissa. Festivaalin aikana järjestetään mm. barokkisatutunti, jossa yhdistyvät tarinat sanallisine mielikuvituskuvineen, ulkoilmasoittoa, musiikkia valokuvataiteen lomassa ja Café Barockin iltakeikka Ravintola Pannuhuoneella. Aivan uutena teemapäivänä tämän kesän festivaalilla on Kuopio-päivä heti festivaalin alussa. Silloin pääsevät estradille paikalliset vanhan musiikin taitajat ja tekijät. Pyrimme rakentamaan festivaalin ajaksi paikallisista ja vierailevista taiteilijoista yhdessä tiiviin taiteilijayhteisön, jonka läsnäolo kaupungilla ja esiintymiset konserteissa luovat tunnelmaa ja vetovoimaa, joka houkuttelee paikalle uusia ja vanhoja yleisöjä sekä Pohjois-Savon alueelta että laajasti muualtakin. Kutsumme siis kolmannentoista kerran teidät kaikki mukaan BarokkiKuopioon: uudet ja vanhat festivaalikävijät, barokkimusiikin ystävät, uteliaat kokeilijat ja epäilijätkin olette kaikki sydämellisesti tervetulleita kokemaan yhteisiä musiikkielämyksiä 28.6.-2.7. eri puolille Kuopiota. Tervetuloa!

Matias Häkkinen

Kirjoittaja on cembalisti ja yhtyeenjohtaja, BarokkiKuopio-festivaalin taiteellinen johtaja ja Suomen vanhan musiikin liiton puheenjohtaja

BarokkiKuopio kiittää lämpimästi tuesta Kuopion kaupunkia, Musiikin edistämissäätiötä, Männistön seurakuntaa sekä Taiteen edistämiskeskusta.

Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on nyt mahdollisuus tulla BarokkiKuopion kannatusyhdistyksen kannatusjäseniksi tai tukea festivaalin toimintaa muilla tavoin. Linkki joukkorahoituskampanjan sivuille.

http://www.barokkikuopio.com/

https://www.facebook.com/BarokkiKuopio/?fref=ts