Barockens talande gester

Jag är en finlandssvensk sopran som jobbar på heltid som freelance sångerska med specialisering på barockmusik. Jag uppträder som solist med olika ensembler, orkestrar och körer, men kännetecknande för mitt konstnärskap är att jag även regelbundet medverkar i dramatiserade konserter. Intresset för sceniskt arbete började tidigt under studietiden på Yrkeshögskolan Metropolia då jag började studera recitation under ledning av Eilakaija Sippo och 2005 vann första pris i nationella recitationstävlingen ”Eino Leinon jalanjäljillä”. Barockmusiken hittade jag när jag sedan fick sjunga rollen som Edilia i Metropolias uppsättning av Händels opera Almira och det visade sig att min röst är som skapt för barocksång. Och på den vägen är jag nu. Min mångåriga mentor i barocksång är barockspecialisten Susanne Rydén. Idag sjunger jag både i hemlandet och utomlands. Under de senaste åren har jag haft glädjen att sjunga med fina internationella grupper som La Petite Bande, Collegium Vocale Gent och Göteborg Baroque. Därtill är jag specialist på den i Finland sällsynta konstarten barockens gestik. Jag är även filosofiemagister i musikvetenskap vid Åbo Akademi; en utbildning som jag har haft stor nytta av i mitt arbete som musiker.

Från första början lockade mig textens centrala roll i barockens vokalmusik. Barocksångarens uppgift var och är att föra lyssnaren på en emotionell resa med ord och musik. Och nu efter många år i branschen fascineras jag allt mer av barockmusikens färgrika värld. Som barocksångerska skall jag behärska en mångsidig röstanvändning. Jag skall vara solist men även instrumentalist. Vidare skall jag använda mig av ett brett register av röstfärger. Jag är musiker och texttolkare. Jag är sångerska, men även skådespelare. Och för att kunna göra allt detta förutsätter det att jag behärskar en stabil och god sångteknik.

Det var min passion för barockmusik, dikt och dramatiserade konserter som medförde att jag 2013 började studera konstarten barockens gestik i Belgien under ledning av Sigrid T’Hooft och idag är jag den enda specialisten på området i Finland. Vad är då konstarten barockens gestik? Den handlar om det sceniska kroppsspråk artister använde sig av under barocken. I början av 1600-talet ansågs det att sångare behövde förbättra sina sceniska färdigheter. Sångare uppmanades att förstärka uttrycksfullheten i vokalmusik genom att använda sig av gester som i förening med rösten och musiken lyfte fram textens innehåll. Gestik användes i operor och andra sceniska verk, med andra ord i världslig musik. Mindre gester kunde ibland användas i kyrklig musik.

Här några grundregler i konstarten:

  • Sångaren sjunger med vacker hållning där vikten vilar på det ena benet.

  • Händer och armar hålls diagonalt ut från kroppen i bågformade linjer.

  • En sångare ansågs ha två röster: den mänskliga rösten (sången) och den högra handen som gestikulerade sångtextens innehåll. Den högra handen leder gestiken, men vänstra handen kan stöda och understryka gester.

  • Goda affekter framställs med högra sidan kroppen och onda affekter med den vänstra.

  • I framförandet av gester skall sångaren alltid använda sig av precision, klarhet och värdighet. Skönhet och ädelhet består även vid starka emotioner som raseri, förtvivlan och sorg.

  • Sångaren skall använda sig av kontraster. Den ena handen är alltid högre än den andra och rörelserna leder alltid till en osymmetrisk slutposition.

  • Det stora undantaget är komiska scener, i vilka sångaren medvetet bryter mot reglerna.

Jag arbetar med antingen modern gestik eller barockgestik då jag framför dramatiserade konserter och båda konstformerna intresserar mig mycket. Då det gäller konserter regisserade utgående från konstarten barockens gestik så framförde jag till en början endast konserter innehållande vokalmusik framförda med gester. Idag har jag utvidgat mina färdigheter och framför program innehållande vokalmusik och reciterade dikter framförda med gestik och även barockdans. Just nu arbetar jag på min nästa gestikkonsert med musik efter 1750. Det blir det första gestikprogrammet som jag regisserar på egen hand. Jag önskar alla varmt välkomna till mina kommande gestikkonserter!

Minna Nyberg

www.facebook.com/minnanybergsoprano/
www.minnanyberg.fi