Arvostakaamme toisiamme vaikeinakin aikoina

Koronavirus on hiljentänyt yhteiskunnan ja jokaisen arki on muuttunut. Esittäviin taiteisiin pandemian seuraukset ja rajoitustoimet iskevät rajusti. Torstain jälkeen tapahtumia on peruutettu systemaattisesti, ja esimerkiksi seurakunnat päättivät, että kaikki muu kuin perustoiminta on kevään osalta peruttu. Tänään hallitus linjasi, että kaikki yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty. Suojatoimet ovat välttämättömiä, mutta kurittavat erityisellä tavalla taidealan freelancereita, joiden tulot ovat riippuvaisia keikoista. Kiireinen pääsiäiskausi olisi ollut ovella.

Kaikista synkistä uutisista huolimatta olen aistivinani yhteishengen ja optimismin olevan kuitenkin terveen huolestuneisuuden lisäksi läsnä suuressa osassa keskusteluja. Monet ystävät ja kollegat ovat myös kertoneet kokevansa tässä poikkeustilanteessa mahdollisuuden oman toimintansa ja laajemminkin yhteiskunnan näkemiseen uudessa valossa jossakin määrin myös positiivisessa mielessä. Muun muassa tallenteiden ja live-esiintymisten jakaminen ja katselu tulevat kehittymään tänä rajoitettujen sosiaalisten kontaktien aikana.

Tilanne on kuitenkin poikkeuksellisen vakava. Koko yhteiskunta on nyt valmistautumassa epidemian vakavimpaan vaiheeseen, johon kuuluu väistämättä myös runsaasti vakavia sairastapauksia ja pitkiä karanteenijaksoja, eivätkä uutiset muualta Euroopasta ole tässä vaiheessa erityisen rohkaisevia. On kuitenkin voitava uskoa, että tämäkin poikkeustilanne menee lopulta ohi ja elämä palaa hiljalleen kohti normaaleja uomiansa. Nyt on jo saatu uutisia  tartuntojen määrän kääntymisestä laskuun Kiinassa ja ensimmäiset kotimaisetkin sairastuneet ovat alkaneet hiljalleen toipua taudista.

Arvostakaamme toistemme työtä. Poikkeusoloissa on vaara siihen, että ihmisyksilöt ja ryhmät alkavat nähdä toisensa kilpailijoina – kuten ilmeisesti joissakin tapauksissa eräiden välttämättömyystarvikkeiden osalta vähittäismyymälöissä on käynyt. Sama koskee myös eri asemassa olevia muusikkoja: osalla on kuukausipalkkainen työsuhde, osalla useita työnantajia ja osa luetaan yrittäjiksi. Rehellisyyden nimissä on todettava, että kriisi ei kohtele kaikkia samalla tavalla ja vanhan musiikin alan ammattilaiset ja organisaatiot ovat usein verrattain melko heikossa asemassa.

Asialla on kuitenkin monta puolta: monet ammatit ovat terveyden, tai yhteiskunnan toimivuuden kannalta niin keskeisiä, että niissä toimivia henkilöitä eivät koske pelkät eristykseen laskeutumiset, tai töiden ja tulojen menettämiset. Kiitollisena ajattelen jokaista sairaanhoitajaa, kaupan myyjää, maanviljelijää ja kuljetusalan ammattilaista ja lukemattomia muita ammatteja, ryhmiä ja yksilöitä, joiden äärimmäisen tärkeä työpanos mahdollistaa meidän muiden arkemme jatkumisen verrattain rauhallisena.

Mitä tulee peruutuspäätöksiin ja niiden seurauksiin: ottakaamme opiksemme tästä tilanteesta. Erityisesti mielessäni on tällä hetkellä yksi yksityiskohta: tarkkailkaamme tästä lähtien entistä tarkemmin sitä, että olemme sekä työn antajina että tekijöinä selvillä siitä, onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde. Tällä saattaa olla normaalin eläketurvakysymyksen lisäksi peruutustilanteessa suuri merkitys mahdollisten korvausten saamatta jäämisen suhteen. Ja toisaalta: onko konsertin, tai muun työtilaisuuden peruuntumisen taustalla todella force majeure -syy, vai oliko peruutuspäätös järjestävän organisaation, tai vaikkapa tilaa hallinnoivan tahon vapaaehtoisesti tekemä. En ole sitä mieltä, että epidemian aikana olisi enää ollutkaan syytä järjestää tapahtumia, mutta voi olla ettei ihan kaikissa tilanteissa ole ollut selvää, miten tapahtuman peruuttaminen vaikuttaa eri tahoille annettuihin sitoumuksiin. Tämänpäiväisen ilmoituksen mukaan tilanne on yksiselitteinen: yli kymmenen osallistujan kokoontumiset ovat nyt kiellettyjä.

Kehotan kaikkia kärsivällisyyteen, pidättyvyyteen ja viranomaisohjeiden noudattamiseen henkilökohtaisessa elämässä. Lisäksi kannustan vanhan musiikin alan toimijoita Suomen muusikkojen liiton jäsenyyteen ja myös aktiiviseen yhteydenpitoon edunvalvonta-asioissa sinne päin. Vanhan musiikin liiton suuntaan saa mieluusti olla myös yhteydessä, mutta varsinainen juridinen edunvalvonta on SML:n tehtävä. Pääasia on, että saamme mahdollisimman laajan ja realistisen kuvan siitä, miten kriisiarki, siitä selviytyminen ja kriisinjälkeisen ajan vastaanottaminen alallamme onnistuvat. Ja että kaikilla menee tilanteeseen nähden mahdollisimman hyvin.

Vanhan musiikin liiton puheenjohtajana toivotan kaikille terveyttä, jaksamista ja solidaarisuutta sekä alan sisällä että kaikkia muitakin kohtaan.

Helsingissä 16.3.2020

Matias Häkkinen

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Muusikkojen liiton vetoomus:
https://www.muusikkojenliitto.fi/muusikkojen-liitto-vetoaa-hallitukseen-taiteilijoiden-ja-taidekentan-turvaamiseksi

Muusikkojen liiton kysely:
https://link.webropolsurveys.com/S/47205D92F3816C3F

TAKU ry:n kysely taiteilijoille:
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1149654528&_k=B6dZfANNziszF-eYbAH4ANSkEX6rywS9XYWS2afTaffWU1ZI3d6Gh88r5A77q_wq&fbclid=IwAR3aRL88jyh-_lH6sh82u6dfsjPp0H0aKRlozWNdg52XiscU8hXtFsFp_0M

Kuoronjohtajayhdistyksen kannanotto:
http://kuoronjohtajat.fi/kannanotto-kuoronjohtajien-tyotilanteeseen

Taideneuvoston (Taike) kannanotto:
https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taideneuvosto-vaatii-valtiolta-nopeita-tukitoimia-taide-ja-kulttuurialalle.html

Jukka Hätinen (rumba.fi):
https://www.rumba.fi/uutiset/kommentti-kulttuurin-kentan-tukeminen-ei-saa-jaada-yksittaisen-ihmisen-harteille/

Striimauspalvelualusta (uusi):
https://www.keikalla.fi

Musiikkojen liiton ohjeita:
https://www.muusikkojenliitto.fi/koronavirusepidemia