Alcina får sin premiär i Vasa

I Vasa och Korsholm har det i över 30 år sommartid ordnats en kammarmusikfestival med internationella musiker (Musikfestspelen Korsholm). Detta tillsammans med det faktum att vi i staden har en ypperlig stadsorkester gör att den musikintresserade publiken har ett stort intresse för musikframföranden av hög kvalitet. Detta var ursprungsläget då jag 2013 beslöt att starta Vasa Baroque. Många bekanta i staden tog på eget initiativ upp tidig musik, både repertoarfrågor och favoritmusiker, i diskussioner med mig och då upptäckte jag vilket stort intresse det fanns för denna genre! Konsertutbudet med professionell tidig musik var däremot obefintligt. Detta överraskande stora intresse för tidig musik gav mig inspiration till att starta Vasa Baroque.

Vi inledde vår verksamhet med ytterst blygsamma ekonomiska medel. Hela produktionen gjordes på talkobasis, och de vidtalade musikerna kunde i det skedet lyckligtvis acceptera måttliga arvoden för sina konserter. Utgångspunkten var ändå att alltid boka in professionella musiker på internationell nivå, en princip vi inte vikit ifrån en enda gång! Kvalitetskriteriet är vår högsta prioritet.

2014 slog vi igenom i nationell media då Dame Emma Kirkby gästade vår konsertserie tillsammans med lutenisten Jakob Lindberg. Den konserten blev en kväll jag aldrig ska glömma – Brändö kyrka i Vasa var fylld till bredden och publiken var fullkomligt begeistrad av konserten!

En annan höjdpunkt för oss blev då Helsingfors barockorkester spelade 2015 och vi höll vår första konsert i Vasa stadshus festsal. Kritikerna var saliga och den stora allmänheten fick upp ögonen för oss. Det upplevde jag som starten till den stora utveckling vi skulle sätta igång med ett år senare.

Vi kämpade fortsättningsvis med ekonomin, och jag tyckte att våra konserter av högsta nivå borde intala finansiärer att se oss som en professionell festival istället för hobbyverksamhet. Jag beslöt därmed att förverkliga en helgalen idé – att producera en barockopera i Vasa stadshus! Detta delvis för att vi kunde – vi har en utmärkt konsertsal och en stadsorkester som gladeligen är med på att spela en Händelopera. Att ta in en hel barockorkester för ett dylikt projekt är i nuläget inte möjligt, men jag tycker att en modern symfoniorkester utmärkt kan framföra Händels musik. Genom att göra ett så stort projekt kan våra finansiärer lättare förstå vilken nivå vi jobbar på.

En konsertserie som sträcker sig över en hel höst är å ena sidan arbetsdryg för arbetsgruppen, och å andra sidan lite svårare för publiken att ta till sig. Den kräver mera tid, och för mig som sångerska på freelance-basis är det svårt att hinna göra hela det konstnärliga ledningsarbetet vid sidan av mina engagemang. Vi har därför beslutat oss för att årligen i början av oktober ordna Vasa Baroque som en festival, ibland med konsertprogram och ibland med sceniska produktioner. Huruvida detta är ett lyckat koncept får ju publiken avgöra!

11–13.10.2017 producerar vi tre föreställningar av Händels Alcina, och ger operan sin Finlandspremiär. Vasa stadsorkester leds av Aapo Häkkinen (Helsingfors barockorkesters konstnärliga ledare) och Vilppu Kiljunen regisserar föreställningen. Alcina är fullständigt regisserad, vi har kostymer och rekvisita samt ljusdesign. Scenografi har vi inte då Vasa stadshus i sig är ett fungerande utrymme för vår föreställning.

I huvudrollerna har vi Suvi Väyrynen (Alcina, vinnare i Villmanstrands sångtävling 2016), Erica Back (Ruggiero, Villmanstrand 2. pris 2016), Monica Groop (Bradamante, stor internationell karriär) samt undertecknad som Morgana. Vasa Baroque Ensemble fungerar som vår kör.

Vi hoppas att publiken ska hitta till våra föreställningar och att vi därmed har möjlighet att fortsätta utveckla Vasa Baroque till en nationellt ansedd musikfestival!

Kajsa Dahlbäck

konstnärlig ledare, Vasa Baroque