Tiedote: Ensimmäinen suomenkielinen barokkitanssiopas julkaistu

Tanssipedagogi Maria Hostikan, tanssin tutkija Tiina Suhosen sekä Elina Gundersenin kokoama Kaikuja Peilisalista: Barokkitanssin perusteita esittelee länsimaisia barokin ajan näyttämötansseja 1600–1700 -lukujen vaihteesta. Teos on ensimmäinen suomenkielinen barokkitansseihin johdattava oppikirja.

1600–1700-lukujen vaihteessa koitti aikakausi, jolloin seura- ja näyttämötansseja voitiin ensimmäistä kertaa merkitä muistiin. Nimenomaan barokin ajan tansseille tuolloin luodun notaation ansiosta nykypäivänä näistä tansseista tiedetään huomattavasti enemmän kuin minkään muun aikakauden tansseista. Barokkitanssi on tanssitekniikkana haastava. Sen erityispiirteitä ovat elegantti liikekieli täsmällisine askelineen ja niihin sovitettuine käsiliikkeineen, lonkista saakka tapahtuva jalkojen aukikierto, puolivarvastyöskentely yhden jalan tasapainoineen sekä ylöspäin pyrkivä liike. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian julkaisusarjassa ilmestynyt opas Kaikuja Peilisalista: Barokkitanssin perusteita sisältää seitsemän barokkiajan tanssin alkuperäiset notaatiot ohjeineen sekä teosta varten sovitetun nuottiliitteen. Teoksessa esitellään myös tanssin merkitystä ja kehitystä ranskalaisessa hovikulttuurissa sekä historiallisten tanssien harrastusta ja opetusta Suomessa.

Haastavan tanssitekniikan hallitsemiseen tarvitaan opetusta. Maria Hostikka toteaa, että oppaan tarkoitus ei ole korvata varsinaista tanssin opetusta, vaan kenties syventää jo opittua tai auttaa tanssiharrastuksen alkuun.
– Barokin ajan seuratansseja tanssitaan monissa harrastajapiireissä, mutta barokkitanssia ei opeteta Suomessa pääkaupunkiseudun lisäksi juuri missään. Toivon oppaasta olevan hyötyä ja iloa etenkin tanssin ja musiikin opiskelijoille. Vaikkei tanssimisesta olisikaan kiinnostunut, opas toimii myös kurkistuksena tanssin ja musiikin eräänlaiseen kulta-aikaan, jolloin tanssi ja musiikki olivat saman asian kaksi puolta ja kulkivat kiinteässä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, Hostikka kuvailee. 

Maria Hostikka ja Elina Gundersen tanssivat La Forlanaa Aleksanterin teatterissa elokuussa 2019 Kuvaus: Petri Myllynen

Lisätietoja:
Maria Hostikka
maria.hostikka@gmail.com

Kaikuja Peilisalista: Barokkitanssin perusteita
ISSN 0359-2308
ISBN 978-952-329-131-7
Sibelius-Akatemian julkaisuja 17
Kirjaa myyvät Ostinato ja Unigrafia.
Tutustu kirjaan Helda-tietokannassa