Svamulin hallituksen terveisiä

Vanhan musiikin liiton tämänvuotisen hallituksen jäsenet jakavat ajatuksiaan!

Anna Pohjola: ”Olen tuore Svamulin hallituksen sihteeri. Tuomalla oman korteni yhteiseen kekoon toivon voivani edistää freelancereiden asemaa. Tämä siksi, että me kaikki voimme tehdä sitä mitä ilman emme voi elää. Vanhan musiikin yhteisön kasvaessa määrällisesti ja laadullisesti tekemisillämme on yhä enemmän painoarvoa.”

Teea Pospiech: ”Moi! Olen Svamulin hallituksessa ilman sen kummempaa tehtävänimikettä. On tärkeää, että vanhan musiikin osaamista ja alan laajuutta voidaan tuoda esille mahdollisimman onnistuneesti ja moninaisesti sekä nykyään että tulevaisuudessa. Svamuli kokoaa ja tuo esiin tietoa siitä, mitä alan parissa tapahtuu eri puolella Suomea.”

”Täällä Anneliina Rif, Kouvolasta Turun kautta helsinkiläinen.
Luen muusikkona itseni jo tätä nykyä Suomen vamukansan vanhempaan polveen, mutta Svamulin hallituksessa olen ensimmäistä kautta, statuksella ”rivijäsen”. Rivijäsenen tehtävä, mielestäni, on käyttää kapasiteettiaan (innovatiivista, palvelevaa yms.) tietyllä ekstrapanoksella, joka jää voimissa yli verrattuna spesifin kuuliaisuustehtävän saaneisiin. Siispä pitemmittä puheitta tämän haasteen kopittamiseen kiihkeästi pyrkien.”

Kaisa Ruotsalainen: ”Minusta on hienoa, että Suomessa myös vanhan musiikin saralla on oma yhdistyksensä, joka tuo alan ammattilaiset ja harrastajat yhteen. On ilahduttavaa olla mukana Svamulin toiminnassa jäsensihteerinä ja nähdä toimijoiden kiinnostus alan kehitystä ja tunnettavuutta kohtaan.”

Markus Sarantola: ”Vanha musiikki on huumaavan hyvää ja sen esiin tuomiseksi tulisi tehdä kaikki mahdollinen. Sitä on kiva soittaa ja kuunnella. Sitä on myös kiva tutkia – tutkimuksen tekemistähän barokkimusisointi nimittäin aina kuitenkin on. Kentällä riittää valistustehtäviä niin esiintyjien kuin yleisönkin parissa. Myös freelance-muusikoiden edunvalvonta-kysymykset ovat tärkeitä.”

Pekka Silén: ”Olen Svamulin taloudenhoitaja, ja pidän huolta siitä että jäsenmaksutulomme (toistaiseksi ainoat tulomme) menevät oikeisiin osoitteisiin. Svamulin tärkein tehtävä on näkyä ja tuoda vanhaa musiikkia kaikissa muodoissaan näkyväksi. Pienillä resursseillamme se onnistuu parhaiten nettisivujen ja facebookin avulla – kummankin ylläpidosta saamme täysin rinnoin kiittää Auli Särkiö-Pitkästä. Näkyvyyden tärkeä edellytys on, että kaikki Suomen vanhan musiikin toimijat kuuluvat liittoon, yhteisöinä, yhteisöjen jäseninä tai henkilöjäseninä.”