Suomen vanhan musiikin liitto

Mikä on Svamuli?

Syksyllä 2013 toimintansa aloittanut Suomen vanhan musiikin liitto ry eli Svamuli syntyi tarpeesta edistää vanhan musiikin asemaa Suomessa ja koota yhteen vanhan musiikin parissa toimivia. Svamulin tarkoituksena on kehittää Suomen vanhan musiikin kenttää kokonaisuudessaan yhdistämällä toimijoita sekä järjestämällä esimerkiksi erilaisia neuvonta- ja verkostoitumistilaisuuksia. Svamulin verkkosivut toimivat kattavana vanhan musiikin kentän kohtaamispaikkana. Tavoitteena on lujittaa ja laajentaa kenttää ja tehdä eri alueiden ja alojen toimijoita tietoisiksi toisistaan: Svamulin kohderyhmään kuuluvat muusikoiden, yhtyeiden ja tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi soitinrakentajat, tanssijat ja keskiaikaharrastajat. Niinpä Svamulin toiminnan aloittivat vuoden 2014 aikana alueelliset toimijatapaamiset, joissa kartoitettiin Suomen vanhan musiikin kenttää ja koottiin eri alueiden toimijoita yhteisen pöydän ääreen.

Verkkosivuillaan Svamuli pyrkii edistämään jäsentensä välistä verkostoitumista ja eri tahojen yhteistoimintaa. Verkkosivut toimivat paikkana, jossa voi jakaa asiantuntemusta ja tiivistää vanhan musiikin yhteisöä. Siellä jäsenillä on myös mahdollisuus saada toiminnalleen näkyvyyttä. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on tehdä suomalaista vanhan musiikin kenttää tunnetuksi suurelle yleisölle ja lisätä kiinnostusta vanhaa musiikkia kohtaan.

Liiton asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokoonpano 2018

Matias Häkkinen, puheenjohtaja
Elina Aho-Kuusama, varapuheenjohtaja
Armi Temmes, sihteeri ja jäsensihteeri
Pekka Silén, rahastonhoitaja
Maria Saari, nettisivuvastaava
Johanna Leponiemi
Sinikka Ala-Leppilampi
Maritta Heliö, varajäsen
Jarmo Julkunen, varajäsen


Ota yhteyttä Svamuliin!

Yleiset tiedustelut:
puheenjohtaja@svamuli.fi

Jäsenasiat ja rekisteröityminen:
jasensihteeri@svamuli.fi

Blogi ja konserttikalenteri:
paatoimittaja@svamuli.fi

———————
Seuraa meitä Facebookissa ja keskustele Svamulin ryhmässä: