Suomen vanhan musiikin liitto

Mikä on Svamuli?

Syksyllä 2013 toimintansa aloittanut Suomen vanhan musiikin liitto ry eli Svamuli syntyi tarpeesta edistää vanhan musiikin asemaa Suomessa ja koota yhteen vanhan musiikin parissa toimivia. Svamulin tarkoituksena on kehittää Suomen vanhan musiikin kenttää kokonaisuudessaan yhdistämällä toimijoita sekä järjestämällä esimerkiksi erilaisia neuvonta- ja verkostoitumistilaisuuksia, erityisesti sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Svamulin verkkosivut ja Facebook-sivut toimivat kattavana vanhan musiikin kentän kohtaamispaikkana. Tavoitteena on lujittaa ja laajentaa kenttää ja tehdä eri alueiden ja alojen toimijoita tietoisiksi toisistaan: Svamulin kohderyhmään kuuluvat muusikoiden, yhtyeiden ja tapahtumien lisäksi myös esimerkiksi soitinrakentajat, tanssijat ja keskiaikaharrastajat. Niinpä Svamulin toiminnan aloittivat vuoden 2014 aikana alueelliset toimijatapaamiset, joissa kartoitettiin Suomen vanhan musiikin kenttää ja koottiin eri alueiden toimijoita yhteisen pöydän ääreen.

Verkkosivuillaan Svamuli ylläpitää konserttikalenteria, ilmoitustaulua ja blogia. Verkkosivut toimivat paikkana, jossa voi jakaa asiantuntemusta ja tiivistää vanhan musiikin yhteisöä. Siellä jäsenillä on myös mahdollisuus saada toiminnalleen näkyvyyttä ilmoittamalla tapahtumansa konserttikalenteriin sekä julkaisemalla tiedotteitaan ilmoitustaululla. Lisäksi tärkeänä tavoitteena on tehdä suomalaista vanhan musiikin kenttää tunnetuksi suurelle yleisölle ja lisätä kiinnostusta vanhaa musiikkia kohtaan esimerkiksi Svamulin blogin kautta. Syksyllä 2018 vanhan musiikin liitto aloitti tilastoitavan tiedon keräämisen jäsenjärjestöiltään. Tuloksia tullaan julkaisemaan tällä internet-sivustolla.

Liiton asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kokoonpano 2021

Puheenjohtaja Matias Häkkinen
Varapuheenjohtaja ja jäsensihteeri Kaisa Ruotsalainen
Taloudenhoitaja Pekka Silén
Sihteeri Anna Pohjola
Nettivastaava Maria Saari
Muut  jäsenet:
Teea Pospiech
Anneliina Rif Tokazier
Markus Sarantola

Nettisivujen ja blogin päätoimitus, tapahtumakalenterin ja ilmoitustaulun ylläpito: Svamulin järjestökoordinaattori Auli Särkiö-Pitkänen


Ota yhteyttä Svamuliin!

Yleiset tiedustelut:
puheenjohtaja@svamuli.fi

Jäsenasiat ja rekisteröityminen:
jasensihteeri@svamuli.fi

Blogi ja konserttikalenteri:
paatoimittaja@svamuli.fi

———————

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa, keskustele Svamulin Facebook-ryhmässä: