Kungsvägens musiker – en annorlunda infallsvinkel till tidig musik-fältet

Kungsvägens musiker är en Åbobaserad professionell barockorkester och kör. Ensemblen har specialiserat sig på att framföra musikaliska rariteter av europeiska tonsättare. Orkestern spelar på tidsenliga instrument, d.v.s. så kallade periodinstrument. Kungsvägens musiker grundades för tio år sedan och var den första finländska tidig musik-ensemblen som redan från början av sin verksamhet omfattade både orkester och kör. Kungsvägens musiker var vidare den första ensemblen som började bedriva regelbunden barockorkesterverksamhet utanför huvudstadsregionen.

Utöver att framföra okända verk av både kända och okända europeiska kompositörer har Kungsvägens musiker sedan 2011 presenterat ovanliga historiska instrument i en egen konsertserie. Serien har hittills lyft fram närmare tjugo olika instrument, av vilka en del aldrig tidigare har hörts i Finland och en del har i praktiken försvunnit helt från de europeiska konsertscenerna. Sådana instrument är till exempel   glasharmonika, serpent, kinesisk hatt, lira-chitarra och tromba marina. Seriens följande konsert äger rum i januari 2019.

Kungsvägens musiker var den första finländska kulturaktören som undertecknade Luther 2017-jubileumsårets licensavtal och blev godkänd som jubileumsårets samarbetspartner. I samband med detta fick Kungsvägens musiker inbjudan att närvara vid framförandet av Jakob Meilands historiska Matteuspassion i södra Tyskland. Under  Reformationen 500-märkesåret framförde Kungsvägens musiker, som en fortsättning på den år 2013 inledda passionscykeln, historiens tre äldsta bevarade Matteuspassioner, tonsatta av Antoine de Longueval, Johann Walter och den ovannämnda Jakob Meiland. För samtliga passioner var uppförandena Finlandspremiärer.

År 2010 var Kungsvägens musiker den första finländska ensemblen någonsin som konserterade i den legendariska Kapellans stora konsertsal i Sankt Petersburg. Ensemblen har också bl.a. uppträtt privat för det svenska kungaparet samt för EU:s kulturkommissionär Tibor Navracsics, tenoren Plácico Domingo och den framlidne Luciano Pavarottis familj.

Kungsvägens musiker uppträder endast vid konserter som är dess egna produktioner och har således till exempel inte medverkat på musikfestivaler. Bakom Kungsvägens musiker står en liten incognito-grupp, vilket också har gett verksamheten sin särprägel. Allt detta har möjliggjort en annorlunda infallsvinkel till tidig musik-fältet redan i tio års tid.

Kungsvägens musiker