Kokeiluja, kerrostumia ja musiikillisia murteita – Ensemble Gamut!

Ensemble Gamut! teki ensikonserttinsa kesällä 2017 BRQ Vantaa -festivaalin yhteydessä järjestetyissä Lutherin pidoissa. Konsertti sai upeat puitteet historiallisen ukkosmyrskyn iskiessä. Ideana on alusta alkaen ollut luoda tila ja paikka kokeiluille, koota yhteen vanhan musiikin rakastajia, mutta myös monialaisia ja monipuolisia muusikoita ja ihmisiä jotka haluavat katsoa asioita uusista näkökulmista, rikkoa rajoja ja leikkiä.

Jo instrumentaatiostamme (laulu, nokkahuilut, G-violone, cembalo, jouhikot, harppu, elektroniikka) käy selväksi ettemme pyri tiukan historialliseen esitystapaan, vaan teemme rohkeasti omannäköisiämme sovituksia. Yhdistämme siis keskiajan ja renessanssin sävelmiä, suomalaisia kansanlauluja, vapaata improvisaatiota ja elektroniikkaa. Kokoonapanomme ytimen muodostavat Aino Peltomaa, Juho Myllylä, Ilkka Heinonen ja Marianna Henriksson.

Nimemme juontaa keskiajan musiikinteoreettisesta järjestelmästä, jonka Guido Arezzolainen kehitti 1000-luvulla. Gamut oli solfajärjestelmä, joka sisälsi kaikki keskiajan musiikinteorian sisältävät nuotit ja joka kuului jokaisen muusikon perusopetukseen. Siihen aikaan diatonisen asteikon sijaan käytössä oli heksakordeihin perustuva säveljärjestelmä: ut, re, mi, fa, so, la. Gamma-ut oli järjestelmän matalin nuotti, G. Sana ”kamu” viittaa myös suomalaiseen kansanmusiikkiin, sekä ”kamut” kaveruksiin. ”Gamut” on myös väriteoriassa käytetty termi, jolla kuvataan värien osakokonaisuutta. Tällä ryhmällä etsimmekin jatkuvasti erilaisia ääni- ja värimaailmoita. 

Miksi tällainen yhtye? Vanhaa musiikkia esittävän taiteilijan on koko ajan kohdattava kysymys siitä, tiedänkö kyseessä olevasta kappaleesta tarpeeksi, tunnenko kulttuuri- ja musiikinhistoriaa, musiikin teoriaa ja vaikkapa teologiaa tarpeeksi voidakseni esittää tämän kappaleen. Toki mitä varhaisemmasta musiikista on kyse, sitä vähemmän meillä on säilynyt dokumentteja esimerkiksi esityskäytännöistä. Yhtenä osatekijänä yhtyeen alkutaipaleella oli halu tuoda uutta alalle, tavoittaa myös aivan uuutta yleisöä elektronisten äänimaisemien kautta. Ja lopuksi, yhdessä improvisoiminen ilman mitään sääntöjä on kertakaikkiaan vain todella hauskaa. Jollain tavalla siinä pääsee usein heti suoraan musiikin tekemisen ytimeen. 

Ehkäpä yhtyeessä näkyy myös oma musiikillinen historiani. Erään konserttimme jälkeen veljeni Olavi Louhivuori mainitsi että tuo instrumentaatiohan oli aivan kuin suoraan lapsuudenkotimme olohuoneesta! Vasta silloin ymmärsin yht´äkkiä, miten tässä yhtyeessä itse asiassa kiteytyy musiikillinen kotini, vanha musiikki, kansanmusiikki, utelias improvisaatio ja nykytekniikan käyttö. Ensi vuonna konsertissamme saatatetaankin nähdä ns. Guidon käteen perustuva, kehitteillä oleva musahanska, ”Kaiku Music Glove”. 

Levyhanke mesenaattikampanjalla

Olemme esittäneet J’ay pris amours -konserttikokonaisuutta nyt jo useampaan kertaan, ja nyt tuntui luontevalta laittaa kokonaisuus purkkiin. Yhdistämme tässä kokonaisuudessa keskiajan ja varhaisrenessanssin sävelmiä, 1300-1400-lukujen “courtly love” -tematiikkaa suomalaisiin kansanlauluihin rakkaudesta sen eri ilmenemismuodoissa. Kaukainen rakkaus, courtly love, katkera entisen rakastajan kohtaaminen, suru, himo, kaipuu, katkeruus  ja menetys ovat teemoja jotka yhdistävät toisaalta 1300-1400 luvun tekstejä ja suomalaisia kansansävelmiä ja runoja rakkaudesta. 

Pohdimme pitkään sopivaa äänitystilaa ja ajattelimme tässäkin ottaa hieman pesäeroa tyypilliseen kirkkoakustiikassa äänitettyyn vanhan musiikin levyyn. Päätimme lähteä tekemään lähimikitettyä levyä studiossa, jonka Eclipse music julkaisee syksyllä 2020. Tuottajaksi on tulossa Jarmo Julkunen ja levyn äänittää Jyri Sariola. Levytyspäivät on sovittu maaliskuulle ja odotammekin tätä jo innolla! 

Meille kaikille on ihmisinä tärkeää sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Päätimmekin lähteä rahoittamaan levyä hyväntekeväisyysteemaisella mesenaattikampanjalla, jonka löydät täältä (katsoa myös kampanjan Facebook-tapahtuma). Voit siis ostaa levyämme ennakkoon jo nyt tai ostaa ilmaisen musiikkihetken kodittomalle, mielenterveyskuntoutujalle, maahanmuuttajaäidille, pienille lapsille tai vanhuksille. Yhteistyökumppaneina meillä on Mielenterveysyhdistys HELMI ry, Vantaan Varhaiskasvatuspalvelut, Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta, Annankulma, sekä Naapuriäidit / Neighbourhood Mothers. Tällä tavalla tukemalla levyämme voit mahdollistaa musiikkihetken haavoittuvassa tilassa oleville ihmisille. Kampanjasta voi ostaa eripituisia musiikkihetkiä, ja kun 30 min on kasassa, konsertti toteutuu.

Kutsummekin kaikki mukaamme kampanjoimaan! Lahjoitusten lisäksi meitä tietysti auttaa se, että sana leviää mahdollisimman laajalle, eli jo se auttaa meitä eteenpäin jos jaat kampanjan tietoja ystävillesi jotka voisivat haluta tukea tällaista toimintaa! 

Aino Peltomaa & Ensemble Gamut!

Yhtyeen jäsenet pohtivat:

Marianna Henriksson: 

”Minua kiinnostaa työskennellä cembalistina hyvin erilaisissa laajan vanhan musiikin kentän sisälle asettuvissa projekteissa. Kaikki projektithan tulevat ottaneeksi jonkun joko ääneen lausutun tai lausumattoman suhteen ns. “vanhan musiikin” määrittelyyn ja rajaukseen; kaikki elävä musiikki soi nykyhetkessä ja me soittajat ruumiillistamme elävää käytäntöä.

Joissakin projekteissa, kuten Ensemble Gamutin kanssa, on mahdollisuus tietoisesti kysyä: mitä cembalistin kokemuksen ja koulutuksen pohjalta syntyvä oma improvisaatiokieli on, kun sille sallii tietyn rajattomuuden? Miten eri musiikit asettuvat yhteen ja muodostavat omanlaisensa soivan kokonaisuuden, kun oman soittajuuden eri vaikutteet ja historiallisten esittämiskäytäntöjen pohjustama koulutus saavat lempeästi vaikuttaa toisiinsa? Musiikki ei määrity enää vanhaksi, mutta vastaan toimiminen tai ristiriita historiallisten esittämiskäytäntöjen kanssa ei ole tavoitteissa.” 

Juho Myllylä:

“Ensemble Gamut! on musiikillisesti monitahoisten (mm. keskiajan, renessanssin ja aikamme musiikin sekä progressiivisen rockin) yhtyeprojektieni joukossa oma lukunsa, jonka kanssa on aina ilo soittaa yhdessä. Itselleni omassa työskentelyssäni eri genrejen välisten häilyvien raja-aitojen ylittäminen on merkityksellistä, ja Gamutissa yhdistyvätkin inspiroivalla tavalla huippukollegoiden osaaminen ja musiikilliset vaikutteet laajalla skaalalla, elektroakustisen ja eklektisen konserttikonseptin hyödyntäessä yhtyeen muusikoiden monialaisuutta tehokkaasti.

Kollektiivin perustamishetkistä sitten vuoden 2017 ollaan tultu paljon eteenpäin, ja tekemiseemme kuuluva vapaus ja improvisaatio tuntuu joka kerta yhtä virkistävältä, mahdollistaen aina uusien näkökulmien löytämisen ohjelmistosta. Muuten tällä hetkellä Alankomaissa asuvana ja sieltä käsin työskentelevänä Gamut! pitää itselleni yllä vahvaa linkkiä kotimaahani Suomeen, ja näenkin positiivisena sen marginaalisen jäljen minkä kollektiivi on mielestäni tuoreella ja relevantisti avomielisellä liberaalilla lähestymistavallaan vanhaan musiikkiin jättänyt Suomen kentällä. Debyyttialbumin julkaisun ja tulevien konserttien myötä kehitys toivottavasti jatkuu positiivisena yhä edelleen myös enemmän kansainväliseen suuntaan.”

Ilkka Heinonen:

”Musiikillisen kommunikaation keskeisimpiä piirteitä lienee ymmärrys eri musiikkitraditioiden ”kielen” sisältämistä merkityksistä. Osan kielestä opimme harjoittelemalla, kuuntelemalla tai tutkimalla itseämme kiinnostavia traditiota ja konventioita, kuten omassa tapauksessani kansanmusiikin ja vanhan musiikin ilmaisutapoja. Jo pelkästään karjalaisen jouhikkomusiikin ilmaisukeinoilla voi kattaa suuren osan kokemusmaailmaamme, puhumattakaan eurooppalaisesta musiikkitraditiosta vaikkapa ennen 1700–lukua.

Kokemustemme kirjo (gamut) musiikin esittäjinä tai kuuntelijoina ei kuitenkaan ole rakentunut vain Laatokan pohjoisrannoilla tai barokin ajan Euroopassa, aikamme ilmaisulliset tavat määrittelevät esteettisiä valintojamme huomattavasti vahvemmin. Puhutteleva ilmaisu tässä ajassa voi toisinaan vaatia kehittämään musiikillista murretta, joka on rakentunut kerroksellisesti eri traditioiden varaan – yhdistäen siihen aikamme ilmaisutapoja. Tämä on itselleni suurin syy ”vesittää” jo itsessään erinomaisia musiikillisia traditioita liuottamalla niitä toisiinsa – löytää puhetta, jolla oma tunne- ja kokemusmaailmani voisi resonoida mahdollisimman täytenä, aikamme murteella. Ja tämän puheen jäljillä myös Ensemble Gamut! mielestäni on.”

Yhtyeen somekanavat:

Youtube 
www.youtube.com/watch?v=fzN0M57zZh0 

Facebook 
www.facebook.com/ensemblegamut/ 

Instagram 
www.instagram.com/ensemblegamut/

www.ensemblegamut.com